өвөлжөөндөө буух
өвлийн хүйтэнд нутагладаг газраа нүүж ирэх