өвөлжөөний газар сонгох
өвөл цагийг тав тухтай өнгөрүүлж болохуйц нөмөр дулаан газар олох