өвөлжөө бууц
өвлийн улиралд нутагладаг, дулаан тохилог хашаа хороо бүхий газар