ЭРХЭЭХ

Өвчнийг хүндрүүлэн дордуулах: өвчнөө эрхээх (өвчнөө улам даамжруулах).