ЭРХЭХ I

1. Хүний хэвийн зан байдал хувьсаж, сэтгэл хувирах: зан ааш эрхэх (сэтгэл санааны элдэв дарамтын дэлгэрэнгүй...


2. Адгуус амьтан ихэд ярдаглах: адуу эрхэх (адуу морь хэдэрлэн муухай аашлах).

Ижил үг:

ЭРХЭХ II