ХАВ III:
/ амьтан /

хав загас (далайн нохойн язгуурын сэлбүүр хөлтэй, сүүгээр бойжигч амьтан), хав загасны дэлгэрэнгүй... (а. Далайн дун; б. Хясааны хавтас).

Ижил үг:

ХАВ I

ХАВ II

ХАВ IV

ХАВ V: