ХАВААС

Хавж оёсон оёдол: хаваас хийх (хавах оёдол хийх), дээлийн хаваас (дээлийг хол хол дэлгэрэнгүй...

хаваас хийх хавах оёдол хийх
дээлийн хаваас дээлийг хол хол хатгасан оёо
сайван хаваас хол хатгаастай далд оёо