ХАВАГНУУЛАХ

1. Хаван бий болгох;


2. Хувцас эдлэлийг энд тэнд нь үрчийлгэн хавж оёх, тумбан бий болгох.