ХАВАН II
/ амьтан /

Азарган гахай.

Ижил үг:

ХАВАН I

ХАВАН III

ХАВАН IV

ХАВАН V: