ХАВАН IV

Хавж оёсон зузаан хувцас эдлэл зэрэг юмны хунирч үрчийсэн хэсэг, тумбагар болсон хэсэг.

Ижил үг:

ХАВАН I

ХАВАН II

ХАВАН III

ХАВАН V: