ХАВАРЖААН

Хаврыг өнгөрөхөд зориулж бэлтгэсэн хашаа саравч бүхий дулаан нутаг - Тэдний хаваржаа нь манайхаас нэлээд дэлгэрэнгүй.... Б.Ринчен. Гүнж., хаваржаандаа буух (хаврыг өнгөрөөх газартаа нүүж ирэх) - Алсын уулс хаврын униарт цэнхэрлэн дүнхийж, хаваржаандаа буусан айлын хонь хурга яргуй хөөж, уулын бэлээр цайран идээшилнэ. Д.Мягмар. Газар бид хоёр., өвөлжөө хаваржаа [хоршоо] (малчдын өвөл, хаврыг өнгөрөөх газар).