ХАВАРХАХ

Ид хаваараа гайхуулах, бахархах - Үлгэрчийг нэлээд хэцүү байдалд оруулчихсандаа дотроо ихэд хавархав. дэлгэрэнгүй...