ХАВАРШИХ

Хаврын шинж орох: эрт хаварших (хаврын шинж эрт орох, эрт хавар болох).