ХАВАРШУУЛАХ

1. Хавар болохыг хүлээзнэх - Жаахан хаваршуулж байгаад хаваржаандаа гаръя. дэлгэрэнгүй...


2. Таримлын үрийг тарихын өмнө дулаан газар байлгах - Өвөлжүүлэх буудайн үрийг усанд дэвтээж, дулаан газар тавьж хаваршуулна. дэлгэрэнгүй...