ХАВАХ I

1. Давхар, зузаан эд юмыг хол хол нэвтлэн өнгө дотрын завсраар утсаа хий гүйлгэн оёх: дан хавах дэлгэрэнгүй...


2. Газрын хөрс зэргийг хөндийлөн ухах - Үндэс хавсан нялх ногоо болор дусал дор толгой шилгээн байх шиг үзэмжтэй харагдана. дэлгэрэнгүй..., хавах элдэншүүлэлтийн арга (тариалангийн талбайн гадарга дахь гуурс, сүрлийг хэвээр үлдээж доогуур нь хөрсийг нь хавж суллах арга);
3. [шилжсэн] Хүн амьтны биед туссан сум зэрэг юм арьсны доогуур хөндийлөн явж гарах - Тэр хоёрыг дайсны ганцхан сум Дарамаагийн чээжний баруун дэлгэрэнгүй... Н.Надмид. Хүлээс алдарсан нь.,  (өргөс хавахөргөс арьсан доогуур хөндийлөн гарах).

дан хавах дундаа нэг хатгаж оёх
давхар хавах хоёр гурван удаа хатгаж оёх
дээл хавах хөвөнтэй дээл болон тэрлэгийг хол хол нэвт оёх
хавах элдэншүүлэлтийн арга тариалангийн талбайн гадарга дахь гуурс, сүрлийг хэвээр үлдээж доогуур нь хөрсийг нь хавж суллах арга
өргөс хавах өргөс арьсан доогуур хөндийлөн гарах
Ижил үг:

ХАВАХ II