дээл хавах
хөвөнтэй дээл болон тэрлэгийг хол хол нэвт оёх