ИШИГ I

1. Ямаа, янгир зэрэг амьтны үр төл - Болдынх манайтай айл бууснаас хойш бид хоёр хурга ишгээ ээлжлэн хариулах дэлгэрэнгүй... Л.Дашням. Нялх ногоо., ишиг орхих (боос ямааны зулбах, ямаа дутуу төрөх), ишиг хаях (ишиг орхих), ишиг хурга [хоршоо] (бог малын үр төл), ишиг эврээ ургахаар эхийгээ мөргөх [зүйр цэцэн үг] (ачийг умартан эргэж тэрслэх, хорлох гэсэн санаа), ишгэн тэхийн ухнатах хүсэл их [зүйр цэцэн үг] (өчүүхэн бага байтлаа юм бүхнийг чадах сүр дүр үзүүлэн аашлах гэсэн санаа), ухна ишгэнд аашлахгүй зан үгүй (ишгэн тэхийн ухайтах хүсэл их), ишигний зовлонг ухна мэдэхгүй [зүйр цэцэн үг] (хүний зовлонг өөр хүн мэдэхгүй гэсэн санаа), *өнчин ишиг ч дутаахгүй (ганц мал ч дутаахгүй, хумсын чинээ юм ч хороохгүй гэсэн санаа) - Ардын засаг үүссэнээс хойш өнчин ишиг ч аваагүй Төмөртэй энэ засгийн өмнө хэлэлцээд, хэрэгт орохоос өөр юмгүй мэт Донирт бодогдов. Ч.Лодойдамба. Тунгалаг Тамир., *ишгэн шийр ч үгүй (юу ч үгүй ядуу хоосон гэсэн санаа), *ишиг эгээ л хаячихсангүй (эгээ л хөлдчихсөнгүй, маш их даарах);


2. [шилжсэн] Хоёр настай: ишгэн шаваг [ургамал] (ишгэн шарилж), ишгэн шарилж [ургамал] (хоёр наст шарилж: ишгэн дэлгэрэнгүй...
ишиг эгээ л хаячихсангүй эгээ л хөлдчихсөнгүй, маш их даарах
ишиг орхих боос ямааны зулбах, ямаа дутуу төрөх
ишиг хаях ишиг орхих
ишиг эврээ ургахаар эхийгээ мөргөх ачийг умартан эргэж тэрслэх, хорлох гэсэн санаа
ишгэн тэхийн ухнатах хүсэл их өчүүхэн бага байтлаа юм бүхнийг чадах сүр дүр үзүүлэн аашлах гэсэн санаа
ухна ишгэнд аашлахгүй зан үгүй ишгэн тэхийн ухайтах хүсэл их
ишигний зовлонг ухна мэдэхгүй

хүний зовлонг өөр хүн мэдэхгүй гэсэн санаа

өнчин ишиг ч дутаахгүй ганц мал ч дутаахгүй, хумсын чинээ юм ч хороохгүй гэсэн санаа
ишгэн шийр ч үгүй юу ч үгүй ядуу хоосон гэсэн санаа
ишгэн шаваг ишгэн шарилж
ишгэн шарилж хоёр наст шарилж ишгэн шаваг, хамба шарилж
ишиг хурга

бог малын үр төл

Ижил үг:

ИШИГ II