ИШИГЛЭХ

Ямаа үр төл гаргах - Ер нь хонь, ямаа хургалж ишиглэхээс арван таван хоногийн өмнө хаваржаандаа буух нь дэлгэрэнгүй... Ж.Самбуу. Мал маллагааны арга туршлага., ухнад явсан хүү ямаа ишиглэсэн хойно ирэх [зүйр цэцэн үг] (ажил үйлд дэм болохоор явсан хүн ихэд удаж ажил үйл дууссаны хойно ирэх).