ИШЛЭХ I

1. Юманд иш бариул хийх - Шимээсгийг сөлөр, бөхгөр, ерийн гэж гурван янзаар ишилнэ. Ж.Самбуу. Мал маллагааны арга туршлага., сүх ишлэх (сүхэнд иш хийх), хутга ишлэх (хутганд бариул хийх), туг ишлэх (туганд иш хийх), *буруу ишилсэн сүх шиг (зөрүүд муйхар зантай гэсэн санаа) - Буруу ишилсэн сүх шиг тэр хүмүүстэй энэ малчдыг уулзуулах сан. С.Лочин нар. Галтай залуу нас;


2. Мод, ургамлын иш урган гарах - Цухуйх, бутлах, ишлэх, цэцэглэх, үр бүрэлдэх нь буудайн хөгжлийн үндсэн шатууд мөн. А.Гочоо нар. Ургамал судлал.

сүх ишлэх сүхэнд иш хийх
хутга ишлэх хутганд бариул хийх
туг ишлэх туганд иш хийх
буруу ишилсэн сүх шиг зөрүүд муйхар зантай гэсэн санаа
Ижил үг:

ИШЛЭХ II

ИШЛЭХ III