ЦАРЦАА

Үнсэн саарал өнгөтэй, жигүүрийн нь дотоод тал улаан, нисэхдээ цар цар хийж дуугардаг нэг зүйл хорхой: голио дэлгэрэнгүй... [хоршоо] (голио болон царцаа, исгэрэх болон цар цар хийсэн их дуу гарган хоршиход намрын шинж орлоо гэж үздэг) - Гүдгэр газар хэвтэж, царцаа голионы тасралтгүй жир жир дуугарахыг сонсон суув. Галидас. Үүлэн зардас., царцаа дэвхрэг [хоршоо] (хээрийн далавчтан шавж), царцаа нөмрөг [хоршоо] (царцаа болон нөмрөг) - Загийн өндөр модонд, царцаа нөмрөг донгодно. Монгол ардын уртын дуу.

голио царцаа голио болон царцаа, исгэрэх болон цар цар хийсэн их дуу гарган хоршиход намрын шинж орлоо гэж үздэг
царцаа дэвхрэг хээрийн далавчтан шавж