ИШТ I

1. Иш бариул бүхий - Хүмүүн бүр гурвалжин бамбай, урт ишт жад авч явмуй. Хөх дэлгэрэнгүй...


2. Иш нуруу бүхий - Уян ишт цэцэг, зүйл бүр хээ чимэг лянхуа мэт. Галидас. Үүлэн зардас.

Ижил үг:

ИШТ II