ХАВАРШИЛ II
/ амьтан /

хаваршил бялзуухай (нэгэн зүйл бялзуухай).

Ижил үг:

ХАВАРШИЛ I

ХАВАРШИЛ III