ХАВАРЖИХ

Өвөлжөөнөөсөө нүүж өөр газар нутаглаж хаврыг өнгөрөөх - Энэ нутагт тээр жил хаваржиж байсан юм. дэлгэрэнгүй..., тавтай сайхан хаваржих (хаврын улирлыг тавтай, сайхан өнгөрүүлэх).