ХАВАРЛАН
/ ургамал /

Хаврын цагт аливаа ургамлаас урьд ургадаг бяцхан шар цэцэг.