ХАВАНТАЙ

1. Хүний бие хаван ихтэй болсон нь, хаван гүйсэн нь: хавантай нүүр (хаван ихтэй нүүр) - Өдөр бүр дэлгэрэнгүй... Ч.Лодойдамба. Тунгалаг Тамир;


2. Дээл тумбан ихтэй: хавантай дээл (энд тэндээ тумбан болсон дээл).

хавантай нүүр хаван ихтэй нүүр
хавантай дээл энд тэндээ тумбан болсон дээл