ХАВАРЖ
/ амьтан /

Шавжийн багийн бие уртавтар зөөлөн, толгойгоо чөлөөтэй хөдөлгөдөг, сахал болон олон тооны үетэй, амны эрхтэн сул дэлгэрэнгүй...