ХАВАН III
/ хуучирсан /

1. Ноёдын хиа нарыг даргалагч - Хамжааны хэргийг шийтгэдэг хаван Батмөнх, нярав Дондов нарт мэдүүлэвдэлгэрэнгүй...


2. Харуулын өртөөний дарга.

Ижил үг:

ХАВАН I

ХАВАН II

ХАВАН IV

ХАВАН V:

Манж хэлний хафан буюу түшмэл хэмээх үг.

Зочин 2016-01-08 14:47:53