ХАВАНГ

Эрхтэн шингэнээ шингээж чадахгүй болсноос үүдсэн хавдар; сэлхрээ: хаван гүйх (хавантай болох), дэлгэрэнгүй...