ХАВААСТАЙ

Хавж оёсон юм: хаваастай хөнжил (хавж оёсон хөнжил).