ХАВ IV

Хүч нэмэгдүүлэх сул үг: хав хагсуу (маш хуурай), хав хар (тас хар), хав дэлгэрэнгүй... (тас харанхуй, түнэр харанхуй) - Гадаа хав харанхуй байлаа. Л.Дашням. Бурхантын цэцэг., хав хатуу (маш хатуу), хав дөрвөлжин золгох (хоёр бөх бие биеийн шуудагнаас лав барьж зогсох), хав яв [хоршоо] (юмны огт гажиг үгүй мөргөж таарсан байдал).

хав хагсуу маш хуурай
хав хар тас хар
хав харанхуй тас харанхуй, түнэр харанхуй
хав хатуу маш хатуу
хав дөрвөлжин золгох хоёр бөх бие биеийн шуудагнаас лав барьж зогсох
хав яв юмны огт гажиг үгүй мөргөж таарсан байдал
Ижил үг:

ХАВ I

ХАВ II

ХАВ III:

ХАВ V: