ЭРХЭМСЭГЛЭХ I

Эрхэм дээдэд тооцох - Хүүхэн Шар болбоос самуун садрыг эрхэмсэглэн шалиг завхай эрсийг хуралдуулан цааз сахилгыг дэлгэрэнгүй... С.Буяннэмэх. Түүвэр зохиол.

Ижил үг:

ЭРХЭМСЭГЛЭХ II