ЭРХШЭЭХ

Эрхэндээ оруулах, эрхийг олох, эрх мэдлийг гартаа атгах - Эрийн сайн гээд санасандаа хүрдэггүй энэ цагийн эрхшээх дэлгэрэнгүй... С.Удвал. Та бид уулзана.