ЭРХТЭЙ

Эрх байгаа - Энгийн олноо жаргуулахаар эрхтэй засгаа бэхжүүлэхээр урагшаа давшив. Монгол ардын аман дэлгэрэнгүй...