ЭРХЛҮҮЛЭХ I

Ажил хэргийг хариуцуулан гүйцэтгүүлэх - Цэргийн тагнуулын ажил эрхлүүлсэн учир тэр үүргээ гүйцэтгэж Ивцэг Шаамар дэлгэрэнгүй.... С.Дашдэндэв. Улаан наран., эрхлүүлсэн нь эцэг эхийн гай, эвдэрсэн нь элмэг өссөний гай [зүйр цэцэн үг] (хүүхдийг хэтэрхий эрхлүүлэх хэрэггүй гэсэн санаа).

Ижил үг:

ЭРХЛҮҮЛЭХ II