ДЭВЭЛ I
/ бичиг /

Дээл: дэвэл хувцас [хоршоо] (хувцас хунар).

Ижил үг:

ДЭВЭЛ II