ЭРХИЙВЧЛЭХ

1. Эрхийвч зүүх;


2. Харвах зэвсгийг онилж татахад эрхийгээр чагтлан торгох.