ЭРХГҮЙ

1. Өөрийн гэсэн бодлогогүй, эрх мэдэлгүй - Өөрийн нутгийн тэр хүмүүсийн барааг хармагц би явах эрхгүй уяран ус дэлгэрэнгүй.... Ж.Дамдин. Үймээний жил;


2. Зайлшгүй: өөрийн эрхгүй (яах ч аргагүй, зайлшгүй) - Та бид эвийн цагт өөрийн эрхгүй уулзана. Г.Батаа нар. Онцгой даалгавартан.