ДАВЛАГААЛУУЛАХ

Давлагаа үүсгэх, давлагаа бий болгох.