ДАВЛАГААТ

Давлагаа, долгио, цалгиа бүхий: давлагаат нуур (усны мандал, хаялга нь ихээр цалгилсан нуур), дэлгэрэнгүй...

давлагаат нуур

усны мандал, хаялга нь ихээр цалгилсан нуур

давлагаат далай

ихээхэн давлагаа бүхий далай