ДАВЛАГААДАС

1. Усны давлагаалан боссон хэсэг;


2. Усны нэгэн үе долгио, давлагааны давтамж.