СОНО
/ амьтан /

Урт нарийхан биетэй, сэрчигнэсэн өвөрмөц чимээтэй нисдэг, хоёр хос том тунгалаг далавчтай, усны ойр байдаг, нисэж дэлгэрэнгүй...