СОНОР I

1. Чихний хүндэтгэл нэр: сонор тавих (ямар нэгэн зүйлийг ихэд шимтэн сонсох) - Болжмор адил дэлгэрэнгүй... З.Баттулга. Уяхан замбуутив., сонорт хүргэх (ямар нэгэн зүйлийн тухай бусдад дуулгах) - Дуулж сонссоныхоо хэрээр ном бичиг тэмдэглээд олны сонорт хүргэж буй нь энэ. Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн., сонорыг мялаах (сайхан мэдээ дуулгах), сонорын эрхтэн (чих), сонорын гуурс (сонсголын суваг);


2. Сонсохдоо сайн - Сонор сайхан чихээ солбин хайчилж явна. Жангар., чих сонор дэлгэрэнгүй...
3. [шилжсэн] Сэргэг сэрэмжтэй - Сонор оюунд солонго хэн татуулав. “Цог” сэтгүүл., дэлгэрэнгүй...
сонор тавих ямар нэгэн зүйлийг ихэд шимтэн сонсох
сонорт хүргэх ямар нэгэн зүйлийн тухай бусдад дуулгах
сонорыг мялаах сайхан мэдээ дуулгах
сонорын эрхтэн чих
сонорын гуурс сонсголын суваг
сонор соргог

анхаарал сэрэмж сайтай байдал

сонор сэрэмж аливаа юманд хандах болгоомж
сонор сэрэмжээ өндөржүүлэх анхаарал, болгоомж сайтай байх
сонор сэрэмж сул

аливаа юманд хандах болгоомж муу

Ижил үг:

СОНОР II

СОНОР III