СОНОР III
/ ургамал /

Хурган чихтэй төстэй, хүнсэнд хэрэглэх ногоо.

Ижил үг:

СОНОР I

СОНОР II