ДАВИРХАЙЧ :
/ амьтан /

давирхайч шөвгөр (мөчир салааны холтсыг мэрэн идэж давирхайг ялгаруулдаг, бараан бор өнгөтэй, ойн дэлгэрэнгүй...