ДАВИУР

Эмээлийн дэвс орчим газар: давиур дэвс [хоршоо] (морь унасан хүний тахим, эмээлийн дэвс хавийн газар) дэлгэрэнгүй...

давиур дэвс морь унасан хүний тахим, эмээлийн дэвс хавийн газар