ДАВИХ

1. Мал адгуус нэгнийхээ араас цоройн асах; зайдалж давьчих;


2. [шилжсэн] Хүн рүү үгээр дайрч асах; хуруу гараа гозгонуулан давших: бусад руу давшлан давих (бусад руу давшлан дайрах).