ДАВИРХАЙЛАХ

1. Давирхай түрхэх;


2. Давирхайг нь авах: унагасан хар модыг давирхайлах (унагасан хар модны давирхайг нь арилгах);
3. Давирхай гарах.