ДАВИРХАЙТ

Давирхай бүхий, давирхайны хольцтой: давирхайт саван (давирхайны найрлагатай саван).