ДАВИРАХ I

1. Юмыг дэлдэх цохих: хэнгэргээ давирах (хэнгэрэг дэлдэх) - Давирах хэнгэргийн чимээг, дайны дэлгэрэнгүй... Монголын нууц товчоо;


2. Уналга, морио хөл, дөрөөгөөр дэлдэж давьчих: морио давирах (морины хажуу хавирганаас хөлөөрөө дэлдэх) - Би зорьсондоо дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Уулын үер;

3. Халдан хавирах, хөлийг нь хавсрах: давиран унагах (хавсран унагах), хавирах давирах [хоршоо] (а. Унасан морио дэлгэрэнгүй...
4. Муутган дийлэх - Түүнийг энэ удаа давирчихсан шүү. Яриа.

хэнгэргээ давирах хэнгэрэг дэлдэх
морио давирах морины хажуу хавирганаас хөлөөрөө дэлдэх
давиран унагах хавсран унагах
хавирах давирах а. Унасан морио хөлөөрөө дэлдэн явуулах; б. Бусдыг хөлөөрөө хавиран хавсрах в. шилжсэн Бусадтай бага зэрэг маргалдах
Ижил үг:

ДАВИРАХ II

ДАВИРАХ III