ДАВЖИГНАХ

1. Хүйтэнд даараад дагжих: эрүү ам нь давжигнах (эрүү ам нь дагжин чичрэх), хавжигнах дэлгэрэнгүй... [хоршоо] (дагжин чичирч дагдганан хөдлөх) - Хүрэлийн эрүү нь давжигнан булчин нь чичрэв. С.Дашдэндэв. Улаан наран;


2. Айж сандран дав дув хийх: давжигнатлаа айх (дагжин чичиртлээ айх).

эрүү ам нь давжигнах эрүү ам нь дагжин чичрэх
хавжигнах давжигнах дагжин чичирч дагдганан хөдлөх
давжигнатлаа айх дагжин чичиртлээ айх